Αρχική σελίδα | Αντικείμενο | Χειρουργική του προσώπου

Χειρουργική αφαίρεση καρκινωμάτων, επιθηλιωμάτων, σπίλων, κύστεων: Τριχωτού κεφαλής , Ρινός, Μετώπου, Χειλέων , Βλεφάρων, Τραχήλου

Βλάβες του δέρματος της κεφαλής και του τραχήλου οι οποίες εκτός από αισθητικά μειονεκτικές μπορεί να έχουν δυνητικά και επιθετικό χαρακτήρα χρήζουν αντιμετώπισης. Μικρές τοπικές εκτομές οι οποίες συνοδεύονται και από ιστολογικό έλεγχο δίνουν συνήθως τη λύση.


Για μεγαλύτερες βλάβες γίνεται και χρήση πλαστικών αποκαταστατικών τεχνικών, ενώ όπου ο χαρακτήρας της βλάβης αποδεικνύεται πιο επιθετικός(μελάνωμα) απαιτείται και συμπληρωματική χειρουργική ή και μη χειρουργική παρέμβαση.