Αρχική σελίδα | Επιστημονική δράση | Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά

Κολούτσος Γ, Χριστοφορίδου Β, Χατζηνικολάου Φ, Μπόγλου Κ, Βαλέρη Ρ, Βαχτσεβάνος Κ. Λίπωμα από ατρακτοειδή κύτταρα της παρωτίδας. Αναφορά περίπτωσης. Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2008) 3, 189-195.